Indien u behoort tot de Nederlandse Adel en u wilt lid worden van de Ridderschap in de provincie van herkomst of van de provincie waar u woonachtig bent, dan kunt u zich via de webmaster van de betreffende site tot het Bestuur van de Ridderschap wenden.
Het spreekt vanzelf dat u van het mannelijk geslacht en van onbesproken gedrag dient te zijn, om toegelaten te worden tot een Ridderschap.